Label artikel

Online tienertaal en het effect van de gesprekspartner

Lisa Hilte

Samenvatting

De schrijfstijl van Vlaamse tieners in chatgesprekken op Facebook Messenger en WhatsApp varieert naargelang het profiel van de tieners: zo gebruiken jongens en meisjes bepaalde chattaalkenmerken (bv. emoji) in verschillende mate (zie dit vorige artikel voor Tijdschrift Over Taal). Maar ook de gesprekspartner speelt een belangrijke rol. Mensen zijn namelijk geneigd om hun communicatieve gedrag, inclusief taalgebruik, aan te passen aan (dat van) hun gesprekspartner. Dit fenomeen wordt in de taalkunde ‘accommodatie’ genoemd en is uitgebreid bestudeerd in de klassieke context van mondelinge interacties. Maar ons onderzoek toont aan dat accommodatie zich ook in chatgesprekken voordoet. Tieners passen namelijk hun chattaal aan naargelang de genderidentiteit, de studieachtergrond en de leeftijd van hun online gesprekspartner.

Klik hier om het volledige artikel als pdf te lezen/downloaden.

Lisa Hilte

Lisa Hilte maakt deel uit van de onderzoeksgroep CLiPS aan de Universiteit Antwerpen. Ze is postdoctoraal onderzoeker in de taalkunde, met als promotoren Prof. dr. Reinhild Vandekerckhove en Prof. dr. Walter Daelemans. Haar onderzoek richt zich op sociale variatie in het online taalgebruik van jongeren, en de manier waarop tieners hun chattaal aanpassen aan (die van) anderen.

e-mail: lisa.hilte@uantwerpen.be