Label artikel

Sociale variatie in online tienertaal

Lisa Hilte

Chatgesprekken op populaire platformen als WhatsApp en Facebook Messenger maken vandaag een essentieel onderdeel uit van de dagelijkse communicatie van jongeren. De schrijftaal die tieners op deze platformen hanteren, is vaak erg herkenbaar:denk maar aan het gebruik van emoji, de losse omgang met leestekens en hoofdletters, of de vele afkortingen. Toch blijkt er niet zoiets te bestaan als ‘de’ online jongerentaal: de mate waarin tieners bepaalde typische kenmerken gebruiken in hun chatberichten, wordt namelijk sterk beïnvloed door hun profiel. Zo verschilt de online schrijfstijl van meisjes van die van jongens, en duiken er talige verschillen op tussen uitingen geproduceerd door leerlingen uit verschillende studierichtingen of door tieners in de vroege versus late adolescentie. Voor de jongeren zelf is dit geen verrassing: zij zijn zich immers sterk bewust van het bestaan van sociale variatiepatronen in online taalgebruik. Alleen met de parameter studierichting associëren zij geen taalverschillen.

Hier kunt u het hele artikel over chatgesprekken onder tieners als pdf downloaden.

Lisa Hilte maakt deel uit van de onderzoeksgroep CLiPS aan de Universiteit Antwerpen. Ze werkte recent een doctoraatsthesis in de taalkunde af onder begeleiding van prof. dr. Reinhild Vandekerckhove en prof. dr. Walter Daelemans. Haar onderzoek richt zich op sociale variatie in het online taalgebruik van jongeren.

e-mail: lisa.hilte@uantwerpen.be