Label artikel

Nederlandse spelling en grammatica bij laatstejaarsleerlingen aso en vwo: het verband tussen kennis, attitude en metacognitie

Filip Devos en Paulien Kygnée

Klik hier om het volledige artikel als pdf te lezen/downloaden

Samenvatting

In deze bijdrage analyseren we de attitude (de houding) en de metacognitieve kennis (de zelfinschatting) van laatstejaarsleerlingen aso/vwo (n=362) en leggen we een link met hun (kennis)scores voor Nederlandse spelling en grammatica. Daarnaast peilen we ook naar de attitude en inschatting van leraren Nederlands (n=60). De belangrijkste conclusies zijn:(1) de gemiddelde kennisscore stijgt naarmate de attitude positiever is. Leerlingen vertonen een opvallend positievere attitude tegenover spelling dan tegenover grammatica. Dit strookt niet met de maatschappelijke perceptie;
(2) leerlingen kunnen zichzelf goed inschatten op het gebied van spelling. Ze overschatten vooral hun kennis van zinsontleding, de component die in de kennistest over de hele lijn het zwakst blijkt;
(3) weinig leraren schatten de gemiddelde kennis van hun leerlingen correct in. Ze overschatten vooral de kennis van zinsontleding schromelijk;
(4) de meerderheid van de leraren meent dat de spelling- en grammaticakennis de voorbije tien jaar verslechterd is. Voor grammatica blijkt dat te kloppen, maar die perceptie strookt niet met de werkelijkheid voor spelling.

De resultaten van dit onderzoek zijn maatschappelijk belangrijk, nu de inhoud van het schoolvak Nederlands, in Nederland én in Vlaanderen, ter discussie staat. 

Paulien Kygnée studeerde in 2018 af als master in het tolken aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Ze werkt nu als docente Nederlands aan de faculteit Vertalen en Tolken van de UMons. Filip Devos is hoofddocent Nederlands aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Hij begeleidde Paulien Kygnée bij haar scriptie over het verband tussen metacognitie, attitude en kennis op het gebied van spelling en grammatica.

Filip Devos is hoofddocent Nederlands aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Hij begeleidde Paulien Kygnée bij haar scriptie over het verband tussen metacognitie, attitude en kennis op het gebied van spelling en grammatica.

Paulien Kygnée
Filip De Vos

e-mail:

filip.devos@ugent.be

paulienkygnee@hotmail.com