Cover Over taal 2017 5

Persbericht Over taal editie november-december 2017

Het einde van het taaltijdschrift Over taal (na 56 jaar)

Cover Over taal 2017 5
‘Lippendienst, je vindt dat ook bij de academische overheden. Popularisering vinden ze belangrijk. Zogezegd. Wel: honoreer dat dan! Desnoods met 0,1 of 0,01 punt voor een populariserende publicatie. Ik heb er zo stilaan mijn buik van vol, van al die ”lippendienst”. Kijk, ik heb ook in mijn privéleven al te veel “schone schijn” meegemaakt. Dat tekent een mens op den duur. Ik wil dat gewoon niet meer.’
‘Er moet gewoon een initiatief blijven komen van onderuit. Want enkel zo zal het kunnen werken. Van hogerhand moet je niet veel verwachten. Het zal van de ‘basis’ moeten komen. De Gentse psycholoog Paul Verhaeghe schrijft daar zeer rake dingen over in zijn laatste boek, Autoriteit. Ik hoop dat we daar dus eindelijk vanuit de basis volop steun voor krijgen. Er zijn duizenden mensen professioneel met taal bezig.’
Dat zegt hoofdredacteur Filip Devos in een (afscheids)interview in het laatste nummer van Over taal. U kunt dat interview (en trouwens het hele laatste (terugblik)nummer) hier integraal lezen.

In het nieuwe (en laatste) nummer van Over taal (jrg. 56, nr. 5, 2017)

Interview: Filip Devos: de man van (Over) taal – Bruno Comer
Terugblik anno 2011: Vijftig jaar Over taal in Vlaanderen – Filip Devos
Persbericht ‘Viering vijftig jaar Over taal’ – de redactie
56 jaar Over taal in Vlaanderen – Filip Devos
Aan de kaak – Hanne Kloots
Dag Over taal! – Diverse auteurs
Van draadomroep tot schuiflatje – Hanne Kloots
Taalkronkels: De toekomst van het heden – Filip Devos
Het DNA van een taalfamilie – Marlies Carette
Lof voor Over taal – Albert Oosterhof
Van draadomroep tot schuiflatje – oplossing – Hanne Kloots
Te boek: Een greep uit twintig jaar boekrecensies – Hanne Kloots
Denkend aan een columnist … – Hanne Kloots
Zwanenzang – Hugo Brouckaert
Errata? – Hanne Kloots en Natalie Hulsen

U kunt hier het volledige nummer van Tijdschrift Over taal 2017-5 als pdf downloaden.