label interview microfoon

[Interview] Sociolinguïst Sibo Kanobana over de dekolonisatie van taal

“Woorden veranderen is gewoon andere etiketten plakken op dezelfde categorieën”. Sociolinguïst Sibo Kanobana over de dekolonisatie van taal

Maya Toebat

Dekolonisatie beperkt zich niet tot het herstellen van scheefgetrokken machtsrelaties tussen landen. We dienen ook onze geest te dekoloniseren, en daarin speelt taal een belangrijke rol. Taal is het instrument waarmee we onszelf en anderen definiëren, en onze wereldbeelden vormgeven. Bovendien is taal niet alleen een product van de werkelijkheid, maar ze versterkt die ook. Is het dan niet problematisch dat we termen zoals ‘allochtoon’ blijven gebruiken, en zo niet alleen mensen kwetsen maar ze ook telkens in een sociaal zwakkere positie duwen? Sibo Kanobana, doctoraal onderzoeker sociolinguïstiek (UGent), denkt van wel. Toch gelooft hij niet dat we taal kunnen dekoloniseren door woorden te vervangen. Wel door de structuren achter taal bloot te leggen.

Maya Toebat (°1998) studeerde taal- en letterkunde (Engels en Nederlands), gevolgd door een master in de journalistiek aan de KULeuven.

e-mail: toebatmaya@gmail.com

Klik hier om het volledige interview als pdf te bekijken en te downloaden

1 reactie

  1. Het woord ‘vrouw’ bestond in de middeleeuwen wel.
    vrouw zn. ‘mens van het vrouwelijk geslacht; echtgenote’ […] De oorspr. betekenis is ‘voorname vrouw’, zoals nog in jonkvrouw (zie → jonkheer), maar al in het Middelnederlands had de betekenis zich uitgebreid tot ‘(volwassen) vrouw’ in het algemeen en ‘gehuwde vrouw, echtgenote’ in het bijzonder. Een ongehuwde vrouw wordt soms nog wel → juffrouw genoemd, en zie verder nog de aanspreekvorm → mevrouw. (uit: M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam)

Reacties zijn gesloten.