Label artikel

Inwurpen als wel, hach, wich en foey

Gebruik en perceptie van tussenwerpsels in de vroegmoderne grammaticale en didactische traditie

André Kött & Ulrike Vogl

Klik hier om het volledige artikel als pdf te lezen/downloaden.

Samenvatting

In de laatste jaren wordt er meer en meer aandacht besteed aan tussenwerpsels in taalkundig onderzoek, zoals door Kloots (2007) en Delaby & Vogl (2021). Bovendien krijgen tussenwerpsels ook steeds meer belang binnen de vreemdetalendidactiek (zie onder andere Hismanglu, 2010; Li, 2015; Reber, 2010 voor het Engels als vreemde taal). Maar was dat altijd al zo? Hadden tussenwerpsels ook al een rol in het vreemdetalenonderwijs in de vroegmoderne Lage Landen? In dit artikel gaan we terug in de tijd en bekijken we grammaticagidsen en taalleermethodes uit de zestiende en zeventiende eeuw en de plaats die tussenwerpsels daarin krijgen.

André Kött en Ulrike Vogl zijn verbonden aan de Universiteit Gent. Binnen het onderzoeksproject ‘Groeten uit het verleden: over het gebruik van interjecties in vroegmoderne taalmethodes uit Vlaanderen’ werkt André Kött aan zijn PhD-onderzoek en hij wordt hierbij begeleid door Ulrike Vogl.

e-mail: andre.kott@ugent.be

André Kött
Ulrike Vogl