Label artikel

Het taaladvies over terug: betekenis, taalzorg en schoolgrammatica

Albert Oosterhof

Klik hier om het volledige artikel als pdf te lezen/downloaden.

Samenvatting

Een van de klassieke items uit het Vlaamse taalzorgonderwijs is het gebruik van terug in de betekenis ‘weer, opnieuw’, waarbij er sprake is van herhaling of herstel van een eerdere situatie. Ook in hedendaagse online databanken met taaladvies wordt dat gebruik afgekeurd of er wordt ten minste gesignaleerd dat er ‘een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers is’ die het gebruik afkeurt, zoals de website taaladvies.net het formuleert. Nadat er in 2019 al een analyse van de semantiek van terug is verschenen in een wetenschappelijk tijdschrift (zie Zwarts 2019), vertrekt dit artikel meer van de normatieve aspecten. We bespreken de informatie uit enkele taaladviesbronnen en zullen daar enkele inzichten aan toevoegen over hoe dit taalzorgitem kan worden uitgelegd in een onderwijscontext.

Albert Oosterhof
Albert Oosterhof

Albert Oosterhof (°1977) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 2006 aan de UGent met een proefschrift over generische zinnen in het Nederlands. Hij werkt als docent in de masteropleidingen Meertalige Communicatie en Journalistiek aan de Antwerpse campus van de KU Leuven. Zijn onderzoeksinteresse gaat vooral uit naar taalvariatie en taalbeheersing.

e-mail: albert.oosterhof@kuleuven.be