Studieavond ‘Weg van de polarisatie.’

Op 19 april 2018 vond aan de UGent de studieavond ‘Weg van de polarisatie. Naar een positief en pragmatisch taalbeleid’ plaats. Die avond werd mee georganiseerd door Filip Devos, hoofdredacteur van Over taal. Op het moment zelf werd de avond live uitgezonden op de Facebookpagina van Over taal. Hieronder vindt u de bewerkte beelden, opgesplitst volgens spreker. Klik hier voor hun presentaties.

* Sarah Van Hoof: Denken en spreken over (standaard)taal: een discursieve benadering van taalideologieën

* Peter Debrabandere: Naar een herwaardering van het Standaardnederlands in het Vlaamse onderwijs

* Sofie Begine: Naar een effectief NT2-beleid. Hoe kunnen we de polarisering rond spreektaal overstijgen?

* Joël De Ceulaer: Slordigheid als norm

* Stefan Grondelaers: Tussen droom en daad … staan oerangst en een conservatieve standaardtaalideologie

* Afsluitend debat