[Herinneringen] Mijn verhaal met Over taal

Miet Ooms

Einde jaren negentig werkte ik als wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. Ik was een van de redacteurs bij het Woordenboek van de Brabantse Dialecten en schreef af en toe artikeltjes over de verspreiding en herkomst van bepaalde dialectwoorden. Op een gegeven moment in 2000 kreeg ik de vraag van een van de toenmalige redacteurs van Over taal of ik een artikel wou schrijven voor het tijdschrift. Ik heb toen een van mijn bijdragen voor ons eigen medewerkerstijdschriftje over de woorden voor de begrippen ‘lei’ (dakbedekking) en ‘lei’ (schrijfmateriaal) wat verder uitgewerkt en ingediend. Over taal had zich toen net van ‘tijdschrift voor taalbeheersing’ verbreed naar ‘tijdschrift voor taal, tekst en communicatie’ en dus hoorde een artikel over dialectwoorden er wel in thuis. Later heb ik nog enkele recensies geschreven en heeft mijn man zelfs nog een cd-rom van Van Dale gerecenseerd. Toen het woordenboekproject was afgelopen en ik andere oorden opzocht, verloor ik  Over taal wat uit het oog. Tot ik het enkele jaren geleden herontdekte.

Na wat omzwervingen in het onderwijs en als freelance vertaler en taaldocent voelde ik weer de behoefte om op de hoogte te blijven van het lopende taalonderzoek. Dat is niet zo eenvoudig als je zelf niet aan een universiteit werkt, maar Over taal is dan net ideaal: de artikels erin gaan over alle mogelijk taalkundig onderzoek en zijn erg vaak van de hand van jonge (doctoraats)onderzoekers. En dat is niet alles: via de interviews heb ik al kennisgemaakt met de meest uiteenlopende, maar allemaal even boeiende taalmensen en dankzij de recensies bleef ik op de hoogte van de laatste interessante taalpublicaties. Voor mij, taalliefhebber en amateur-taalonderzoeker, is dat perfect. Daarom ook werk ik er zo graag aan mee, en daarom vind ik het belangrijk dat dit tijdschrift blijft bestaan. Opdat alle mensen die dat willen, alles wat er reilt en zeilt op taalkundig en taalwetenschappelijk vlak gewoon kunnen blijven volgen.

 

Miet Ooms is freelance vertaler Engels en Duits naar het Nederlands. Daarnaast onderzoekt ze als vrijwillig wetenschappelijk medewerkster het dialectarchief van de KU Leuven en zet ze allerlei wetenswaardigheden over taalvariatie in het Nederlands online op haar website www.taalverhalen.be. Ze is redactielid van Over taal.