[Herinneringen] Leidmotief: passie voor het Nederlands

Hanne Kloots

Tijdens mijn licentiejaren Germaanse Taal- en Letterkunde raakte ik gefascineerd door de Vlaamse taalzuiveringstraditie en haar taalgidsen. In die periode raadpleegde ik voor het eerst Correct taalgebruik van Willy Penninckx en Paul Buyse, uitgegeven door UGA. Speurend in de bibliotheekrekken ontdekte ik ook het tijdschrift waarnaar in de inleiding van Correct taalgebruik verwezen werd: Taalbeheersing in de praktijk. Achteraf gezien was dat mijn eerste kennismaking met het blad dat later Over taal zou gaan heten.

Eind jaren 90 ging ik aan de slag als onderzoeker. In die periode ontdekte ik de reeks Voorzetten van de Nederlandse Taalunie. Toen ik bij een bekende Franse warenhuisketen voor boeken en cd’s enkele Voorzetten wilde bestellen, kreeg ik te horen dat de reeks uitverkocht was. Ik geloofde de verkopers … tot ik op de Antwerpse Boekenbeurs de nagenoeg volledige reeks Voorzetten zag liggen bij de stand van uitgeverij UGA. Naast de Voorzetten lagen meeneemexemplaren van Over taal. Achteraf gezien was dat mijn eerste échte kennismaking met Over taal.

Toen ik later onderzoeksresultaten wilde delen met een breder publiek, bleek Over taal een interessant publicatiekanaal. Toegankelijkheid staat hoog in het vaandel, maar auteurs hoeven niet te verhullen dat ze onderzoek hebben gedaan. Er is ook ruimte voor nuancering en methodologische achtergrondinformatie. Vanaf begin 2014 maak ik deel uit van de redactie. Het is een voorrecht om zo een vinger aan de pols te houden van het lopende onderzoek naar diverse facetten van het Nederlands.

De wortels van Over taal zijn te situeren ten tijde van Hier spreekt men Nederlands, de ABN-weken op scholen en de ‘taaltuintjes’ in kranten. Intussen maken we een populair-wetenschappelijk taaltijdschrift dat een waaier aan onderwerpen behandelt. Wat door de jaren heen onveranderd bleef, was de passie voor het Nederlands. Hopelijk kan Over taal die passie ook in de toekomst blijven doorgeven.

 

Hanne Kloots is docent Nederlands aan de Universiteit Antwerpen. Ze is sinds 2014 redactielid van Over taal.