[Herinneringen] Herinneringen aan Over taal

Albert Oosterhof

De eerste keer dat ik iets vernam over het bestaan van Over taal zal ergens rond 2003 geweest zijn, toen professor Taeldeman nog aan het hoofd stond van de vakgroep Nederlandse taalkunde van de Blandijnberg. Taeldeman deed een oproep onder vakgroepleden om te publiceren in het tijdschrift. Ik bladerde een aantal recente nummers door en zag hoe het blad worstelde met een gebrek aan kopij (ondanks de inspanningen van de redactie).

Van groot belang voor het blad was dat Filip Devos toetrad tot de redactie, waar hij sinds 2006 leiding aan geeft. Als iemand met overtuiging de barricaden heeft beklommen voor ons tijdschrift, is hij het geweest. In de volgende jaren ging het ook verder de goede kant op met inhoud en informatiedichtheid van het blad. Wat ons tegenzat, was de uitgangspositie waarbij het aantal abonnees al sterk gedaald was en we er in economisch zwaar weer hard aan moesten trekken om die kleine groep vast te houden.

Over taal zoals het gepubliceerd werd bij uitgeverij INNI is een blad om goede herinneringen aan te houden. En dan denk ik vooral ook aan de vriendschappelijke sfeer binnen de redactie, met collega’s Hanne en Nathalie, en met Bruno Scheers – onze man in het Texas van Vlaanderen. Die onvergetelijke sfeer in het volkse kader van het etablissement waar we vergaderden, kreeg onder bezielende leiding van Filip ruim baan.

Wat de toekomst betreft, hoop ik dat er in het landschap van populariserende publicaties een goede vertegenwoordiging blijft bestaan vanuit Vlaanderen. In noordelijke publicaties, blogs en dergelijke wordt hier en daar toch op een wat generaliserende manier gesproken over Vlaanderen. De taalsituatie wordt overdreven exotisch voorgesteld. Dat gaat met formuleringen waarin soms zelfs een soort van (misplaatste) compassie wordt uitgedrukt met taalgebruikers in Vlaanderen. Dat kunnen we zelf beter en in die context moeten we op de barricaden blijven voor het voortbestaan van het tijdschrift of een opvolger.

 

Albert Oosterhof is docent Nederlands aan de KU Leuven – campus Antwerpen. Hij is sinds 2006 redactielid van Over taal.