[Herinneringen] Dag Over taal!

Marc van Oostendorp

Een taalcultuur is gebaat bij voortdurende discussie over taal. Er is altijd verandering. De taal verwerft nieuwe woorden, nieuwe klanken, nieuwe zinsstructuren. Er komen voortdurend nieuwe sprekers die de taal als moedertaal hebben of juist als vreemde taal leren; en ook anderszins staat iedere taal die leeft, voortdurend in contact met allerlei andere talen. Dialecten verdwijnen en nieuwe vormen van taal ontstaan. De taal is als een zee waarop altijd wel ergens deining is.

Je kunt als taalgemeenschap al die verandering over je heen laten komen, maar het is beter om een en ander van voortdurend commentaar te voorzien. Wat vinden we van de vernieuwing? Hoe gaan we het beste om met de taal zoals die zich nu aan ons voordoet? Hoe blijft de taalgemeenschap een gemeenschap? Hoe houden we ons te midden van de deining?

Over taal is altijd een belangrijk forum geweest voor dat commentaar en voor de discussie. Het was een blad met een duidelijk eigen profiel. Je merkte af en toe bijvoorbeeld nog wel dat het oorspronkelijk een tijdschrift was met professioneel taaladvies. De artikelen waren ook vaak van hoog, academisch niveau. Menig wetenschapper uit Nederland of Vlaanderen heeft er ervaring kunnen opdoen met het aan de man brengen van zijn of haar onderzoeksresultaten.

Het blad en zijn hoofdredacteur kregen ook niet voor niets de afgelopen jaren veel lof toegezwaaid. Het moet een enorm werk zijn om het blad zo stipt te laten verschijnen en iedere keer een interessante mix van artikelen te bieden.

Het is jammer dat die specifieke stem verdwijnt, in ieder geval in de huidige vorm. Het is natuurlijk ook jammer omdat Over taal duidelijker een specifiek Vlaams geluid liet horen; het is in ieder geval het enige blad dat vooral op Vlaamse bodem werd gemaakt. Er moet natuurlijk iets anders komen: de zee blijft deinen en de gemeenschap zal daarop moeten reageren.

 

Marc van Oostendorp is onderzoeker aan het Meertens Instituut in Amsterdam en hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie in Nijmegen. Hij is ook hoofdredacteur van het online tijdschrift voor taal- en letterkundig onderzoek Neerlandistiek: http://www.neerlandistiek.be/.