Wat is Over Taal?

Over Taal

Taal is er van en voor ons allemaal. Taal maakt vrolijk, maar soms ook boos. Taal kun je gebruiken, maar ook misbruiken. Taal is wonderlijk. Taal gaat iedereen aan. Niemand kan zonder. Daarom leggen we graag de vinger aan de taalpols. Dat doen we trouwens al 55 jaar. Met Over taal, een tijdschrift dat de taalwetenschap wil populariseren in het Nederlands. Zo simpel is dat. Een blad met traditie dus.

Over taal. Tijdschrift over taal, tekst en communicatie is een algemeen wetenschappelijk-populariserend tijdschrift over taal, tekst en communicatie. In elk nummer: een interview, twee bijdragen over taal in de ruime zin van het woord, twee praktische taal-, tekst- en/of communicatiedossiers, en de vaste rubrieken ‘Broodje taal’ (over taalzorg), ‘Idioom & Co’ (over idiomatische uitdrukkingen), ‘Te boek’ (boekrecensies), ‘Taalkronkels’ (de lichte taalhumorrubriek), een ‘Column’ en een rubriek ‘Errata?’.