Label artikel

“Zonder tolk is het onbegonnen werk.”

Wanneer in het OCMW de taalbarrière te groot wordt

Laura Robaey, Jelena Vranjes en Carolin Benzing

Tolken slaan een brug tussen anderstaligen en dienstverleners, maar in het OCMW worden ze vaak niet ingezet. Dat is onterecht, want daardoor kunnen misverstanden en een gebrekkige communicatie ontstaan.

“Asieldiensten zitten aan hun limiet” kopten verschillende kranten de voorbije weken. De verschillende migratiestromen en de daarmee gepaard gaande opvangcrisis komen anno 2022 opnieuw in beeld. Daardoor komt onder meer het OCMW na de coronacrisis opnieuw in het oog van de storm terecht. Heel wat anderstalige nieuwkomers roepen namelijk de hulp van het OCMW in, en daarbij gaat het niet uitsluitend om migranten die bij aankomst aan het Klein Kasteeltje, het grootste opvangcentrum in België, een plek krijgen. Ook anderstalige nieuwkomers die al langere tijd in België verblijven, zijn vaak aangewezen op de hulp van het OCMW, bijvoorbeeld omdat ze over onvoldoende financiële middelen beschikken om menswaardig te kunnen leven of advies nodig hebben over tewerkstelling of ziekteverzekering. Het OCMW speelt dus een sleutelrol bij de sociale inclusie van elke burger in België.

Klik hier om het volledige artikel als pdf te lezen/downloaden.

Over de auteurs

Laura Robaey studeerde in 2022 af als Master of Arts in het tolken (Frans-Duits) aan de universiteit van Gent. Voor haar masterthesis spitste ze zich toe op het sociaal tolken in het OCMW. Ook na haar masterproef wil ze bijdrages blijven leveren binnen tolkonderzoek.

e-mail: laura.robaey@gmail.com

Dr. Jelena Vranjes is een postdoctoraal onderzoeker met een BOF-mandaat in de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie. Haar onderzoeksinteresses omvatten tolken, gespreksanalyse, multimodaliteit in menselijke interactie en de impact van context en technologie op getolkte gesprekken.  Ze gebruikt geavanceerde empirische methoden, zoals eye-tracking, om een beter inzicht te krijgen in de multimodale dynamiek van tolk-gemedieerde gesprekken.

e-mail: jelena.vranjes@ugent.be

Dr. Carolin Benzing is verbonden aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent als assistente in de afdeling Duits. Met een doctoraatsbeurs van de Stiftung für Bildung und Wissenschaft begon ze aan haar proefschrift in de Duitse Letterkunde en in 2014 promoveerde zij aan de Universiteit Gent. Van 2010-2016 was zij DAAD-lector voor België. Ze geeft les in de bacheloropleiding en in de masteropleiding tolken. e-mail: carolin.benzing@ugent.be