Label artikel

Taaldiversiteit in kindertelevisie: Wat denken de ouders?

Het televisielandschap is de laatste jaren enorm veranderd. Traditionele televisiezenders bieden naast klassieke, lineaire televisie meer en meer films en televisieprogramma’s ‘op aanvraag’ aan die online en via mobiele apparaten gestreamd kunnen worden. Ook kindertelevisie is veranderd. Een brede waaier aan verschillende media is beschikbaar via allerhande platforms. Maar niet veel mensen zijn op de hoogte van het huidige audiovisuele kinderaanbod. Af en toe verschijnt er een artikel in een krant waardoor bijvoorbeeld het taalgebruik in kindertelevisie onder de aandacht komt. Veel sociolinguïstisch onderzoek naar kindertelevisie werd echter nog niet verricht in het Nederlandse taalgebied. Welke taal of taalvariëteiten worden daarin gebruikt? Wat vinden de ouders van het taalgebruik in het televisieaanbod? Om dit laatste na te gaan werden eind 2020 de ouders van Nederlandstalige kinderen bevraagd. De voornaamste resultaten van deze vragenlijst worden in deze bijdrage besproken.

Klik hier om het artikel te lezen (3771 woorden, pdf)

Reglindis De Ridder is docent Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Stockholm.e-mail: reglindis.deridder@nederlandska.su.se