[Terugblik] 56 jaar Over taal in Vlaanderen

Filip Devos

In het jubileumnummer naar aanleiding van 50 jaar Over taal (jrg. 50, nr. 5, 2011) schreven we een korte geschiedenis van het tijdschrift. Een herdruk van die bijdrage vindt u op blz. 6-8 in het tijdschrift en hier. In het volgende stukje beschrijven we de laatste zes jaar. Zo is de geschiedenis met 56 jaargangen volledig.

 

Over taal 2012-2017

 

2012 (jrg. 51)

 De eerste jaargang na de jubileumeditie wordt gemaakt door een redactie die gevormd wordt door Filip Devos, Marianne Boone, Ton Fouwels, Natalie Hulsen, Fons Maes en Albert Oosterhof. Vanaf nr. 3 bestaat de redactie uit Devos, Hulsen en Oosterhof, en worden als ‘vaste medewerkers’ vermeld: Hugo Brouckaert, Bert Cappelle, Bruno Comer, Karen De Loenen, Els Hendrickx, Karl Hendrickx, Michiel Leen, Claudia Ruigendijk en Evelien Van Renterghem. Per nummer verschijnen er twee interviews, twee taalwerken, een dossier en de vaste rubrieken ‘Taalkronkels’, ‘Idioom & Co’, ‘Broodje taal’, ‘Te boek’, ‘Column’ en ‘Quiz over taal’. Er verschijnen vijf nummers van 28 bladzijden. Een jaarabonnement kost € 34,12.

 

2013 (jrg. 52)

Er zijn dat jaar geen wijzigingen in de rubriekindeling. In nr. 5 worden Fleur Deboutte en Sofie Gordts vermeld als vaste medewerker. Karen De Loenen en Claudia Ruigendijk hebben het vaste medewerkerschap opgezegd. Er verschijnen weer vijf nummers van 28 bladzijden.

 

2014 (jrg. 53)

In nr. 1 wordt de redactie (hoofdredacteur Filip Devos, Natalie Hulsen en Albert Oosterhof) uitgebreid met Hanne Kloots. Vaste medewerkers zijn Hugo Brouckaert, Bert Cappelle, Bruno Comer, Fleur Deboutte, Sofie Gordts en Evelien Van Renterghem. Er zijn dat jaar geen wijzigingen in de rubriekindeling. In nr. 1 wordt in het colofon voor het eerst de Facebookpagina vermeld: www.facebook.com/overtaal. In nr. 4 worden voor het eerst ‘Richtlijnen voor auteurs’ vermeld in het colofon. Er zijn dat jaar geen wijzigingen in de rubriekindeling. Er verschijnen weer vijf nummers van 28 bladzijden.

 

2015 (jrg. 54)

Vanaf nr. 1 verschijnt er maar één interview per nummer. De rubrieken ‘Taalwerk’ en ‘Dossier’ gaan van drie naar vier bladzijden. Vanaf nr. 4 verschijnen er twee ‘Dossiers’ en twee ‘Taalwerken’ van telkens drie bladzijden. Vanaf nr. 4 komt ook de rubriek ‘Errata?’ in de plaats van de rubriek ‘Quiz over taal’. Er verschijnen weer vijf nummers van 28 bladzijden.

 

2016 (jrg. 55)

De vaste medewerkers vanaf nr. 1 zijn: Hugo Brouckaert, Bert Cappelle, Bruno Comer, Fleur Deboutte en Sara Van Daele. Sofie Gordts en Evelien Van Renterghem zijn niet langer vaste medewerker. Een jaarabonnement kost € 40. Leraren en studenten genieten korting. Er verschijnen vijf nummers van 28 bladzijden. Er komt ook een nieuwe (82 bladzijden dikke) ‘Klapper’ uit die de jaargangen 1998 t.e.m. 2016 bijwerkt.

  

2017 (jrg. 56)

Marlies Carette, Miet Ooms en Steven Delarue treden toe tot de vaste medewerkers. Er verschijnen vijf nummers van 28 bladzijden. Er zijn geen rubriekwijzigingen. Het blad krijgt een vernieuwde cover. Nr. 4 is het laatste reguliere nummer van Over taal. Miet Ooms wordt vast redactielid in nr. 5. In 56 jaargangen (1962-2017) zijn 7390 bladzijden verschenen.

Het laatste nummer is een aan het tijdschrift zelf gewijd afscheidsnummer. Wat de toekomst brengt, is onzeker.

 

Alle (oud-)redactieleden (chronologisch): Paul Buyse (†1999), Willy Penninckx (†1996), Antoon (Ton) Fouwels (†2012), J. Verhasselt (†1987), Clem Bittremieux (†2003), Jan Demol (†1991), Guido Geerts, Paul Nechelput, W. Plouvier (†), Maarten van Nierop (†1979), Johan Nootens, Willem Muylaert, Eugène Berode (†2011), Frans Claes (†2006), Alfons (Fons) Maes, Ruud Hendrickx, Hugo Brouckaert , Marianne Boone, Geert Craps, Sylvianne De Schepper, Natalie Hulsen, Filip Devos, Piet Creten, Maïté Gardedieu, Albert Oosterhof, Hanne Kloots, Miet Ooms