Miet Ooms

Miet Ooms (1974) is in 1998 afgestudeerd als licentiaat Germaanse talen Nederlands en Duits aan de KU Leuven. Daarna was ze aan dezelfde universiteit acht jaar als redacteur van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten en het Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Na een korte carrière als leerkracht secundair onderwijs (2003-2007) werd ze freelance vertaler Engels en Duits naar het Nederlands. Van september 2015 tot maart 2016 werkte ze ook even bij de Taaltelefoon.

Sinds april 2016 is ze weer voltijds actief als zelfstandig vertaler (zie www.webred.be) en geeft ze lezingen over de variatie in het Belgisch- en Nederlands-Nederlands en over de werking van de taaladviesdiensten in Vlaanderen en Nederland. Daarnaast onderzoekt ze als vrijwillig wetenschappelijk medewerker het dialectarchief van de KU Leuven en zet ze allerlei wetenswaardigheden over taalvariatie in het Nederlands online op haar website www.taalverhalen.be