Filip Devos

Filip Devos
Filip Devos

Filip Devos (1964) is hoofddocent Nederlands aan de Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Hij publiceerde over contrastieve linguïstiek, woordvorming, leenwoorden, lexicale semantiek en idiomatisch taalgebruik, en aspecten van spelling- en grammaticaonderwijs. Daarnaast werkte hij ook als freelance redacteur,  copywriter en recensent.

In 2003 werd Filip Devos redactielid en in 2004 hoofdredacteur van Over taal. Begin 2016 kreeg hij voor zijn inspanningen op het gebied van (taal)wetenschapspopularisering de ‘Lofprijs der Nederlandse taal’ (zie hier: http://www.vtc.ugent.be/nieuws/478).

Meer info: http://taalverhalen.be/taalvertellers/filip-devos/ en http://research.flw.ugent.be/nl/filip.devos/.