jg. 2007, nr. 4 Interview: Guy Janssens

Beschrijving:

Guy Janssens is sinds 1993 professor Nederlandse taalkunde aan de Universiteit van Luik. Vooral de geschiedenis van het Nederlands en de hedendaagse geografi sche en sociale variatie behoren tot zijn vakgebied. De laatste jaren verdiept hij zich in de geschiedenis van het onderwijs van het Nederlands in Wallonië. Een boeiende en rijke geschiedenis, waarin één man centraal staat: Willem I. Hij voerde het Nederlands systematisch in op talrijke scholen in Wallonië. Samen met twee collega-neerlandici schreef Guy Janssens er een lijvig boek over, dat in het najaar verschijnt: Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814-1830). Over Taal had een gesprek met hem over dat boek en over het onderwijs in Wallonië.