jg. 2017, nr. 2 Dossier: De situeerbaarheid van familienamen in een bepaalde regio – Johan Taeldman en Lieve De Swaef

Beschrijving:

In deze beknopte bijdrage staat de volgende vraag centraal: hoe en in welke mate kun je mensen in een bepaalde regio situeren op grond van hun familienaam? Deze centrale vraag lag ook aan de basis van de naamkundige discipline die sedert het einde van de jaren 70 bekend staat onder de naam familienamengeografie en waarvan in Vlaanderen de grondslagen gelegd zijn door Jan Goossens (o.a. 1978 en 1995), Ann Marynissen (o.a. 1991, 1995, 1997) en Jef Van Loon (o.a. 1980 en 1995). In dit artikel proberen wij hun en onze bevindingen op dat vlak beknopt weer te geven voor een ruimer publiek, dat minder vertrouwd is met deze materie, maar er toch intuïties over zal hebben.