jg. 2016, nr 5 Interview Steven Delarue: voor een realistische en haalbare taalnorm – Bruno Comer en Filip Devos

Beschrijving:

‘Je moet je overal en in alle omstandigheden behoorlijk kunnen uitdrukken en je taalgebruik mag niet in die mate opvallend zijn dat het ervoor zorgt dat de inhoud niet meer te volgen is.’ Dat zijn de criteria die taalkundige Steven Delarue voor leerkrachten verkiest boven de klassieke norm van het Standaardnederlands. Hij vindt die maatstaf realistischer, want het Algemeen Nederlands kunnen weinigen vlekkeloos spreken en de klassieke norm leidt dus tot nodeloze stress.
In september behaalde Delarue een doctoraat, waarvoor hij zes jaar lang de boer op ging naar een groot aantal Vlaamse scholen, van Ieper tot Hasselt. Hij observeerde 82 leraars tijdens hun lessen en hij interviewde hen ook rond het thema van de standaardtaal in de klas. Niet alleen leraars Nederlands kwamen aan bod, maar alle vakken waren vertegenwoordigd. Wel moest de les in een klaslokaal plaatsvinden, waardoor turnlessen, bijvoorbeeld, uitgesloten waren. Ook ging de onderzoeker niet aan de slag met vakken waar een andere taal werd gesproken.