jg. 2016, nr 2 Dossier We spreken allemaal een beetje gebarentaal – Steven Schoonjans

Beschrijving:

Als we spreken, doen we veel meer dan alleen maar klanken produceren. Een groot deel van onze boodschap zit niet in onze woorden, maar in de bewegingen die we maken terwijl we spreken. Opvallend is dat deze bewegingen, waar we ons vaak helemaal niet bewust van zijn, sterke overeenkomsten vertonen met wat we in gebarentaal terugvinden.
Hebt u wel eens mensen geobserveerd terwijl ze praten? Dan is het u ongetwijfeld opgevallen dat we zelden onbeweeglijk stil blijven staan tijdens het praten: we spreken niet alleen met onze mond, maar met ons hele lichaam. Gelaatsexpressie kan veel zeggen over iemands emoties, maar ook over hoe we een bepaalde taaluiting moeten interpreteren. Vlaams minister Philippe Muyters maakt bijvoorbeeld veel gebruik van zijn wenkbrauwen om informatie te beklemtonen of in vraag te stellen. Maar ook de bewegingen die we met onze handen en ons hoofd maken (onze ‘gestiek’), spelen een grote rol bij talige communicatie.