jg. 2016, nr 1 Taalwerk Computers leren taal uit het niets – Mike Kestermont

Beschrijving:

Menselijke taal begrijpen is notoir moeilijk voor computers: woorden zijn ambigu, dialecten veroorzaken een wilde uitspraakvariatie en veel zinnen zijn moeilijk te vatten zonder een goed begrip van de buitentalige context. Toch is de afgelopen jaren flink vooruitgang geboekt in de taaltechnologie, deels op basis van een methode die ‘Deep Learning’ heet. Hieronder bied ik een schets van de opgang van deze techniek tegen het achterdoek van de recente geschiedenis van de taaltechnologie, maar ook andere intrigerende toepassingen binnen de informatica. Deep Learning kan tot op zekere hoogte taalkennis verwerven zonder menselijke interventie. Die innovatieve eigenschap creëert interessante perspectieven voor het verbeteren van bestaande taalsoftware.