jg. 2016, nr 1 Dossier Wat doet een uitwisselingsprogramma met je? Een onderzoek naar de invloed van buitenlandse verblijven op de multiculturele effectiviteit van taalstudenten – Tess Pauwels en June Eyckmans

Beschrijving:

Erasmusuitwisselingen hebben niet enkel een impact op de vreemdetalenkennis van de deelnemers, ze hebben ook een invloed op verschillende persoonlijkheidsdimensies, waardoor de Erasmusstudenten na het afstuderen beter hun mannetje kunnen staan op de huidige, internationale arbeidsmarkt. In deze bijdrage brengen we verslag uit van een lopend onderzoek waarin we nagaan wat de impact is van een Erasmusverblijf van zes maanden op de multiculturele effectiviteit van taalstudenten uit het hoger onderwijs.