jg. 2015, nr. 2 Taalwerk Mentale processen achter d/t-fouten: is een  verklaring ook een legitimatie? – Dominiek Sandra

Beschrijving:

De meest beruchte fout tegen de Nederlandse spelling is de d/t-fout. Eerst wordt een overzicht geboden van experimenten waarmee we de oorzakelijke factoren van d/t-fouten konden identificeren: beperkingen van ons werkgeheugen en opslag van gelijkklinkende werkwoordvormen in ons woordgeheugen. Daarna wordt de vraag gesteld of deze resultaten ons toelaten om een standpunt in te nemen in de discussie hoe tolerant men moet zijn ten opzichte van d/t-fouten.