jg. 2015, nr. 2 Taalwerk Dienstverlening voor iedereen: communicatie  met anderstalige moeders in de zorgsector – Lisa Segers, Ellen Van Praet, July De Wilde en Pascal Rillof

Beschrijving:

Overheidsdiensten en sociale dienstverleners worden steeds vaker met een opvallende diversiteit aan cliënten geconfronteerd. De Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van Universiteit Gent ontwikkelde, naar een concept van het Kruispunt Migratie-Integratie1 en met de medewerking van Kind en Gezin, een meetinstrument om de communicatie met anderstalige cliënten die het Nederlands niet of slechts beperkt beheersen, in kaart te brengen. Met de steun van het Impulsfonds kreeg dit initiatief een vervolg en wordt een multimodale app ontwikkeld voor een Windows 8-tablet die de communicatie tussen anderstalige moeders en dienstverleners van Kind en Gezin faciliteert.