jg. 2015 nr. 2 Dossier Het zoeken naar passende aanspreekvormen – Albert Oosterhof

Beschrijving:

Tussen Nederland en Vlaanderen zijn er verschillen in het gebruik van en de keuze voor een beleefdheidsvorm (u en varianten zoals uw) of een vertrouwelijkheidsvorm (je, jij en varianten zoals jouw). In het Nederlandse onderwijs wordt bijvoorbeeld vaak geklaagd over het gebrek aan elementaire beleefdheid; aan Vlaamse universiteiten is het doorgaans ondenkbaar dat een student de docent zou tutoyeren. In een eerder artikel in Over taal (Oosterhof, 2013) besteedde ik ook al aandacht aan aanspreekvormen in verschillende contexten. In dit artikel geef ik een aantal voorbeelden van andere contexten en genres waar aanspreekvormen verschillend gebruikt worden in Nederland en Vlaanderen. Ik bespreek daarbij enkele recente resultaten van (scriptie)onderzoek dat de afgelopen jaren werd uitgevoerd (Van Opstal, 2011 en Deckers, 2011). Tevens bespreek ik enkele voorbeelden van lopende studies en doe ik suggesties voor toekomstig onderzoek.