jg. 2011, nr. 5 Dossier: Recentere ontwikkelingen in de variatielinguïstiek – Johan Taeldeman

Beschrijving:

Zoals verderop zal blijken, heeft het onderzoek naar taalvariatie tijdens de laatste 40 jaar enorme veranderingen ondergaan. Die veranderingen, die vooral verbredingen waren, zijn echter moeilijk in te schatten als we niet eerst even de situatie van voordien (circa 1970) onder de loep nemen.