jg. 2010, nr. 3 Interview Willy Martin en Wille Smedts

Beschrijving:

Momenteel vindt er een ontwikkeling plaats waarbij steeds meer aandacht besteed wordt aan een consequente en evenwichtige beschrijving van nationale variatie in het Nederlands. Ook in recente nummers van Over taal werd er de nodige aandacht aan gegeven. De hoogleraren Willy Martin (V.U. Amsterdam) en Willy Smedts (K.U. Leuven) zijn echter al veel langer bezig met het ontwikkelen van methoden die geschikt zijn om deze natiolecten accuraat te beschrijven. Zo verscheen er al in 2001 een artikel van de hand van Martin over dit thema (‘Natiolectismen in het Nederlands en hun lexicografi sche beschrijving.’ in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 79:709-736). Tien jaar later ontmoeten we Martin en Smedts in Leuven en praten we over hun bijdrage aan het nieuwe Prisma Handwoordenboek Nederlands, waarin consequenter dan voorheen de nationale variatie wordt beschreven en gemarkeerd.