jg. 2009, nr. 3 Dossier: Waarom schrijven juristen zo moeilijk? – Bruno Comer

Beschrijving:

In december 2008 deed een brief van Ghislain Londers aan de voorzitters van kamer en senaat de regering Leterme vallen. De brief van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie bevatte klaarblijkelijk politieke springstof, maar is ook op het taalkundige vlak interessant. Er blijkt uit dat de topjurist van het land nodeloos ellenlange zinnen gebruikt. Nochtans is een eenvoudige taal de eerste stap om de kloof tussen justitie en burger te dichten. Maar Londers zet die niet. Hoe komt het dat juristen zo ingewikkeld blijven schrijven?