jg. 2009, nr. 1 Interview Karel Gildemacher: passie voor het Fries

Beschrijving:

Karel F. Gildemacher is geboren in Fryslân (de huidige officiële naam van Friesland) en woont er nog steeds. Hij heeft een proefschrift geschreven over de waternamen in Friesland. Hij is lang aan de slag geweest als onderwijzer, maar na enkele onderzoeksopdrachten over Friese toponiemen heeft hij het Gildemacher Naamkundig en Cultuurhistorisch Onderzoek en Advies opgericht. Dat bureau fungeert als aanspreekpunt voor allerhande vragen met betrekking tot het Fries. Het levert bijdragen over de kennis en het inzicht van het Friese landschap, over talige, culturele en historische aspecten en over de rol van Friese namen. Sinds 2002 verzorgt Karel Gildemacher ook columns in de Leeuwarder Courant, de grootste regionale krant in Friesland.