jg. 2007, nr. 2 Taalwerk: Het Europees Grondwettelijk Verdrag – Bart Defrancq en Greet Van Laecke

Beschrijving:

Er wordt sinds begin 2007 druk onderhandeld onder Europese staatshoofden en regeringsleiders over een oplossing voor de crisis die het Franse en Nederlandse ‘nee’ tegen het Grondwettelijk Verdrag hebben veroorzaakt. In deze bijdrage bekijken we het fiasco van 2005 vanuit een taalkundig perspectief: een ruim aandeel van de kiezers blijkt namelijk zijn stemgedrag te hebben laten beïnvloeden door de (on)leesbaarheid van de grondwettekst. We gaan op twee manieren na of er daadwerkelijk een taalkloof bestaat tussen de formulering van de grondwettekst en het leesbaarheidsniveau dat de gemiddelde bevolking in Nederland, Frankrijk en België aankan. De resultaten zijn ontluisterend.