jg. 2007, nr. 1 Interview: Wilfried Decoo

Beschrijving:

Eind vorig jaar stond een leraar op de barricaden om te pleiten voor meer kennis in het onderwijs in Vlaanderen. Met die kennis is het volgens hem erbarmelijk gesteld. In de taalvakken bijvoorbeeld zijn vaardigheden belangrijker dan grammatica. Zo gaat de kennis van het Frans er sterk op achteruit. In diezelfde periode bleek uit de resultaten van een onderzoek aan de Universiteit Antwerpen dat het onmogelijk is om een gezamenlijke peiling Frans te organiseren voor alle leerlingen in Vlaanderen. De eindtermen van basis- en secundair onderwijs zijn namelijk veel te vaag, en het is dus helemaal niet duidelijk wat en hoeveel een leerling precies moet kennen. Over dat evenwicht tussen kennen en kunnen vroegen we meer uitleg aan Wilfried Decoo, professor Franse didactiek aan de Universiteit Antwerpen, en zelf ooit leraar Frans. In 1979 stapte hij de academische wereld in, maar vanuit de lerarenopleiding was hij altijd intens betrokken bij het middelbaar onderwijs.