jg. 2016 nr. 4

Beschrijving:

Interview 3 Frieda Steurs: ‘Taalkundigen moeten technologie omarmen’ – Bruno Comer
Taalwerk 6 ‘Hollands’ in Brazilië: een sociolinguïstisch onderzoek – Elizana Schaffel-Bremenkamp en Kathy Rys
Taalwerk 9 Iedereen ergens anders. Online communicatie en het belang van non-verbale en sociale vaardigheden – Tineke Swart
Idioom & Co 12 Beter dan verwachte resultaten – Bert Cappelle
Broodje taal 14 Ook open op zon- en feestdagen – Sara Van Daele
Dossier 16 Meer dan een kwart miljoen dialectzinnetjes op het internet – Jacques Van Keymeulen en Pauline Van Daele
Dossier 19 De Jespersen Cycli. Een speciale manier om nieuwe negatieelementen te maken – Frens Vossen
Taalkronkels 22 Leraren mogen géén tussentaal gebruiken – Albert Oosterhof
Te boek 3 Een vlotte en laagdrempelige inleiding tot de taalkunde – Steven Delarue
Te boek De economische waarde van taal – Miet Ooms
Te boek Begrijpelijk schrijven voor iedereen – Natalie Hulsen
Te boek Woordenboeken voor de jeugd – Filip Devos
Column 27 Het voltooien van het deelwoord – Hugo Brouckaert
Errata? 28