jg. 2016 nr. 1

Beschrijving:

Interview 3 Ruud Hendrickx over het nieuwe Van Dale woordenboek: beschrijvend, niet normerend _ Bruno Comer
Taalwerk 6 Tussentaal in de Vlaamse versie van animatiefilms: een evolutie _ Danielle Keller, Aline Remael en Hanne Kloots
Taalwerk 9 Computers leren taal uit het niets _ Mike Kestemont
Idioom & Co 12 Vaste slapers en vroege boekers: bijvoeglijke naamwoorden zijn soms bijwoordelijk _ Bert Cappelle
Broodje taal 14 De sylleps _ Fleur Deboutte
Dossier 16 Wat doet een uitwisselingsprogramma met je? Een onderzoek naar de invloed van buitenlandse verblijven op de multiculturele effectiviteit van taalstudenten _ Tess Pauwels en June Eyckmans
Dossier 19 ‘Mynheer, zyt zoo goed van dees kind te doopen rosalie’. Over vondelingennamen _ Fieke Van der Gucht
Taalkronkels 22 Aap in de pot _ Albert Oosterhof
Te boek 23 Funshoppen in het Nederlands zonder zonnetjes _ Albert Oosterhof
Te boek Typisch Vlaams _ Miet Ooms
Te boek Lijmende taalpolitiek. To English or not to English _ Isabelle Bambust
Column 27 Over afko’s en letterwo’s _ Hugo Brouckaert
Errata? 28