jg. 2012 nr. 5

Beschrijving:

115 Interview Jürgen Jaspers: rigiditeit schiet zijn doel voorbij – Bruno Comer
119 Taalwerk De naakte nevenschikking – Bert Cappelle
123 Taalkronkels Bizarre lijstnamen bij de gemeenteraadsverkiezingen – Koen Van Kelecom
124 Idioom & Co Van Gangesgaviaal tot Stardusterke. Quizjargon in Vlaanderen – Frank Joosten
126 Broodje taal Een zakje zand – Els Hendrickx
128 Interview Marie Verhaegen: Nederlands voor anderstalige nieuwkomers – Evelien Van Renterghem
131 Taalwerk De complexiteit van cultuur – Marinel Gerritsen
134 Dossier Grammatica in het Vlaamse lager en secundair onderwijs: een verkennend attitude-onderzoek bij leerkrachten – Filip Devos
138 Te boek Een geschiedenis van woordenboeken – Filip Devos
Voorzetsellexicon – Filip Devos
Historische Van Dale – Filip Devos
Toegankelijk schrijven – Filip Devos
143 Column Een en al ergernis – Hugo Brouckaert
144 Quiz over taal Test uw kennis van het Nederlands – Natalie Hulsen